Beathalandet Zoo

E.Ipo3 Gråmanns Gnidde

U.Ipo3 Fh1 Qbaz Diamond

Hd B och ED 0-1

MH,BH

                                                                                                                                  Godkänd extereriörbeskrivning

Ägare.Nickolina Hamrin Lönnkvist