Åsca

Korad Beathalandet Åsca

E.Ipo1 Ak1 Coppercoats Icon

U.Fh1 Beathalandet Queen

Hd grad B och Ed ua,Mh,Bh,lkl spår,Sg

                     Korning 1.a exteriör och 409 poäng mentaldelen

 Ägare :Maud Eliasson