Åsca

Korad Beathalandet Åsca

E.Ipo1 Ak1 Coppercoats Icon

U.Fh1 Beathalandet Queen

Mh,Bh,godkänd elit  spår,FH2 ,Nordic Style 5.e placering,Lydnad startklass diplom,V1

                     Korning 1.a exteriör och 409 poäng mentaldelen

Hd grad B och ed ua

 Ägare :Maud Eliasson