Önska

Bsl1 Beathalandet Önska

E.Ipo1 Bsl1 Ak1 Beathalandet Lotus

U.Barwaxan Garbo

Hd grad A och ed ua

Mh,Bh,Bsl1,hkl spår

Utställd med V

Ägare.Kjell Altnäs