IGP1 Bsl2 Beathalandet Önska

E.Ipo1 Bsl1 Ak1 Beathalandet Lotus

U.Barwaxan Garbo

Hd grad A och ed ua

Mh,Bh,Bsl3,Igp1,Igp2,ELIT spår

Utställd med V

Ägare.Kjell Altnäs