Beathalandet Qobra
EU certifierad i sprängmedel sök
Lämplig att pröva i polisiär tjänst
Mh
E.Ipg3 Iron Vor Mohnewiese
U.Igp1 Cultulus Renee
Hd A och Ed ua,rygg Ua
Ägare.Anders Gustavsson


Beathalandet Vito

Lämplig att pröva i polisiär tjänst

Mh

E.Korad l-testad Tarriqs Diesel

U.Beathalandet Engla

Hd B och Ed ua,Rygg Ua

Ägare.Magnus Björk

Beathalandet Bono
Lämplig att pröva i polisiär tjänst
E.Igp3 Ion Von der Mohnewiese
U.Igp1 Beathalandet Ettra
Hd B,Ed ua,Rygg Ua
Ägare.Isabelle Furi
Beathalandet Dex

E.Igp3 Beathalandet Quotten

U.Lunatic Moravia Campanella

Hd A och Ed 1-0

Mh

Godkänd l-test lämplig att använda i polisiär tjänst

Ägare:Pim