Odessa von Modenart

E.Ipo3 Ak1 Duran Von Huhnegrab

U.Ipo2 Ak1 Leika von Modenart

Utställd med Lovande +3

Hd Grad A-B ,E d ua(samtliga kullsyskon i Tyskland är röntgade ua)

MH

                             Ägare:Kennel Beathalandet och Kennel Modenart