Beathalandet Viggo
E.Tarrics Diesel
U.Beathalandet Engla
Hd B-C,Ed Ua
MH,BH,uppflyttad från startklass lydnad
Ägare:Åke Sjöberg