Schh1 Bsl2 Beathalandet

E.Schh3 kkl1 V Romeo Pallas Athene
U.Hagadahls Avanthi
BH,MH,V,CK Bsl2 Schh1

Hd grad A-B
Ed ua

Ägare:Johanna Tallqvist