IPO1 Zaira Terrae Lupiae

Sg, V,Mh,Hd grad B och ed ua.

E.Schh3 kkl1 Groovy di Casa Massarelli

U.Miska Terrae Lupiae

Ipo1 96,75,80

V2 SSM 2019 -modprov-Utpräglad/Släpper

Zaira med sin första kull valpar

      SSM 2019 V2

 

 

 

SSM 2019-Modprov-Utpräglad/Släpper