Ipo1 Beathalandet Zola

E.Schh3 kkl1Don Di Casa Nobili
U.Bhp1 kkl1 Emindos Scoda
hkl spår,hkl sök,lkl skydd,BH,Mh
Hd grad A och Ed ua
Ägare:Dan Lindkvist