IPO3 KKL1 SUCH KORAD BEATHALANDET ZERA

E.Bhp1 kkl1 Emindos Scoda

U.Schh3 kkl1 Don di Casa Nobili

Hd grad
Ed ua

DNA,Bh,Mh,V,Uhp

Vice Estnisk segrarinna 2008

Avelskorad på livstid för domare Anders Eriksson

Stor,medelkraftig,utrycksfull.Mycket goda kroppsförhållanden.Hög
manke,fast rygg.Bra längd och läge på korset.Välvinklad.Utpräglade
bröstförhållanden.Korrekt front.Parallella vägvinnande rörelser med
bra påskjut.DSB utprägald ,släpper.

Särkilda fördelar.Välpälsad,välpigmenterad,temperamentsfull.

Ägare:Kennel Trönderjycken