SBCH BSL3 Korad Beathalandet Umbro

E.Schh3 kkl1 Raven Von der Noriswand
U.Korad Beathalandet Frida

Årets IPO hund 2007 nr 6
Bh,MH
Elit klass spår
Bsl3
Ipo3 (3st certifikat)
SSM IPO 2007
SSM BSL3 5.e placering
Godkänd mentaltest 174 p
Godkänd l-test-lämplig att pröva som väktarhund
Godkänd väktarhund
Utställd med V,Ck,SSM 2006 V6
Svensk Brukschampion
Ägare:Helene Svedberg