ZAIRA är parad med CAPAC

IPO 1 Zaira Terrae Lupiae

IPO1 Zaira Terrae Lupiae

Sg, V,Mh,

Hd grad B och ed ua,

E.Schh3 kkl1 Groovy di Casa Massarelli

U.Miska Terrae Lupiae

Ipo1 96,75,80

V2 SSM 2019 -modprov-Utpräglad/Släpper

MH

KULLINDEX VID PARNING 100,94

VALPARNA BERÄKNAS FÖDAS 29 NOVEMBER

Valpar föda 2 tikar och 1 hane.

Alla valpar sålda!