Xtreme

xtreme

SCHH1 BEATHALANDET XTREME

E.Schh3 kkl1 Goscha Vom Holtkämpersee
U.Frp1 Bsl1 Beathalandet Hella
Mh,Ck
SSM 2012 Brukshundsklass tikar V4
BIM *2 Schäferspecialutställningar
HD grad A och Ed ua
Ägare Anette Sågby/Kennel Beathalandet