Vito

Beathalandet Vito

E.Tarriq´s Diesel

U.Beathalandet Engla

Hd Grad B och Ed ua,rygg UA

L-testad-Lämplig att pröva i polisiär tjänst

Ägare.Magnus Björk