Odessa har fått valpar med Capac

6 tikar och 4 hanar

Odessa von Modenart väntar valpar med Igp2 avelskorad Superious Capac

Båda föräldrarna är mh testade och har hd och ed ua och en exteriör utöver det vanliga.Valparna är födda på långfredagen