Gråmanns Jess skall paras med lämplig hane i september 2019

Gråmanns Jess (Hd A och ed ua,index 107,103,Mh)