Beathalandet Qrossa är parad med Barvartorp Nero

Qrossa
Qrossa
Nero
Nero

Beathalandet Qrossa Hd grad B och Ed ua(Index100,97)

MH,BH

E.Igp3 Iron Von Der Mohneviese

U.Igp1 Cultulus Renee

Barvartorp Nero HD A och Ed ua(Index 116,108)

MH

E.Thunhunkenz Ursus

U.Barvartorps Crossa

Preliminärt kull index vid
Parning Ed 103,Hd 108