Beathalandet Glimma är parad med Superious Capac

Beathalandet Glimma
E.Ipo3 kkl1 Groovy Di Casa Massarelli
U.Fh 1 Bh Beathalandet Queen
Mh
Hd A-B
Ed ua

Ett antal klassvinster på utställning och Sg 3 på SSM 2019 i klassen 18-24 mån och är parad med

Förväntas valp den 19 januari